Rejestracja

W celu zgłoszenia chęci udziału w konferencji „Pielęgniarstwo i Opieka odpowiedzią na wyzwania współczesności”  prosimy o pobranie i wypełnienie poniższej karty zgłoszeniowej.

Ostateczny termin przesyłania zgłoszeń: 27.03.2018 rok

 

Karta zgłoszenia uczestnictwa w konferencji naukowo-warsztatowej