Program

Program konferencji naukowo-warsztatowej

PIELĘGNIARSTWO I OPIEKA

ODPOWIEDZIĄ NA WYZWANIA WSPÓŁCZESNOŚCI

Mysłowice, 20 kwietnia 2018 roku

 

CZĘŚĆ I – Naukowa wraz z sesją plakatową

(wymagany plakat A4 z określeniem tematu, celu, wyników i wniosków wystąpienia)

Aula im. Kardynała Augusta Hlonda
Wydział Zamiejscowy Nauk Humanistycznych i Społecznych w Mysłowicach
Akademii Ignatianum w Krakowie
Mysłowice, ul. Powstańców 19

 

Przewodniczenie obrad:
dr hab. n. med. Bogdan Michalski, dr n. med. Beata Naworska

830 – 900 – rejestracja uczestników

900 – 915 – otwarcie konferencji przez Władze Uczelni, przywitanie Gości

915 – 1115   wystąpienia prelegentów

915 – 930 – dr n. med. Beata Naworska

Oddział Kliniczny Ginekologii i Położnictwa, Katedra Zdrowia Kobiety, Wydział Nauk
o Zdrowiu w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach;
Wydział Zamiejscowy Nauk Humanistycznych i Społecznych w Mysłowicach, Akademia Ignatianum w Krakowie.

Pielęgniarstwo i Opieka

930 – 945 – prof. nadzw. dr hab. Ewa Kucharska

Katedra Gerontologii, Geriatrii i Pracy Socjalnej, Wydział Pedagogiczny, Akademia Ignatianum w Krakowie.

Opieka nad pacjentem ze schorzeniami układu ruchu.
Upadki i ich czynniki ryzyka

945 – 1000 – dr hab. n. med. Bogdan Michalski

Katedra Zdrowia Kobiety, Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.

Nutrigenomika elementem medycyny zintegrowanej w opiece pacjenta onkologicznego

1000 – 1015 – Janus Vorreiter MD, PhD.

Vorreiter Klinik, Natural and Integrative Medicine, Niemcy.

Rola hipertermii w opiece nad pacjentem onkologicznym

1015 – 1030 – dr n. hum. Agnieszka Pietrzyk

Katowickie Centrum Onkologii, Wydział Nauk Społecznych w Katowicach, Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Żona i mąż  w roli opiekuna chorego onkologicznie członka rodziny. Szanse i zagrożenia dla ich rozwoju psychospołecznego

1030 – 1045 – ks. dr Dariusz Dańkowski SJ

Instytut Filozofii, Akademia Ignatianum w Krakowie

Służba zdrowia jako element dobra wspólnego

1045 – 1100 – lek. med. Jolanta Grabowska – Markowska.

Społeczne Towarzystwo Hospicjum Cordis w Katowicach.

Człowiek umierający i jego rodzina w systemie opieki hospicyjnej. Śladami Cicely Saunders – rewolucja miłości w opiece u schyłku życia

1100 – 1115  – dr Sonia Kędziora

Wydział Zamiejscowy Nauk Humanistycznych i Społecznych w Mysłowicach, Akademia Ignatianum w Krakowie.

Psychologiczne aspekty pracy pielęgniarki

1115 – 1145   dyskusja

1145 – 1215 – lunch

 

CZĘŚĆ II – Warsztatowa

Sale szkoleniowe

Jezuickiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach

oraz

Wydziału Zamiejscowego Nauk Humanistycznych i Społecznych w Mysłowicach.

1215 – 1430 warsztaty (2 x po 1 godzinie, plus 15 minut na przejście pomiędzy warsztatami, 2 x 15 osób w grupie)

  • Codzienność starzejącej się osoby

– Symulator starzenia się

  • Promocja zdrowia i Profilaktyka

– TVITA (waga, diagnoza)

– Pierwsza pomoc przedmedyczna, EKG i RKO

– Samobadanie diagnozujące

  • Ergonomia w pracy Pielęgniarki i Opiekuna
  • Towarzyszenie Pielęgniarki i Opiekuna przy odchodzeniu pacjenta
  • Montessori dla Seniorów w pracy Pielęgniarki i Opiekuna

1430 – 1445   Podsumowanie i zamknięcie konferencji