Miejsce

CZĘŚĆ I – Naukowa  wraz z sesją plakatową

Aula im. Kardynała Augusta Hlonda
Wydział Zamiejscowy Nauk Humanistycznych i Społecznych w Mysłowicach
Akademii Ignatianum w Krakowie
ul. Powstańców 19
41-400 Mysłowice

tel. (32) 77 23 701
e-mail: dziekanat.wz@ignatianum.edu.pl
www.ignatianum.edu.pl/myslowice


CZĘŚĆ II – Warsztatowa

Sale szkoleniowe
Jezuickiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach
oraz Wydziału Zamiejscowego Nauk Humanistycznych i Społecznych w Mysłowicach
ul. Powstańców 19
41-400 Mysłowice

www.jckziu.edu.pl